KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

TRA CỨU THÔNG TIN BẢO HÀNH

Tên sản phẩm:
Serial:
Model:
Thương hiệu:
Ngày kích hoạt:
Hạn bảo hành:
Ngày hết hạn:
Hoặc tra cứu qua SMS

Soạn
BHDT<dấu cách>KA<dấu cách>TC<dấu cách>Mã cào
gửi 8077 (1000đ/sms)

YÊU CẦU BẢO HÀNH